De flesta känner igen sig i att använda sin mobil mycket i vardagen och verkligen använda