Om du någon gång varit i en riktigt lugn och vacker skog så har du antagligen